ทำไมต้อง

PA Clinic

ที่ PA Clinic
เราเป็นคลินิกแพทย์
เฉพาะทางที่รักษา
เฉพาะเรื่อง “ปวด”

ออกแบบการรักษา
“เฉพาะบุคคล”
โดยแพทย์เฉพาะทาง
ออร์โธปิดิกส์
ที่มีประสบการณ์

คุณหมอใส่ใจ
ให้เวลาตรวจรักษา
มากถึง 30 นาทีต่อคน
เพื่อช่วยแก้ปัญหาปวด
ของคุณได้อย่างเต็มที่

มุ่งเน้นผลลัพธ์

ในการรักษา

ไม่เน้นกินยา

เบิกประกันได้

ไม่มีขายคอร์ส

บริการของเรา

บริการรักษาอาการปวด

ซึ่งแพทย์จะทำการสอบถามอาการ และตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุของการปวด แล้วจึงแนะนำวิธีในการรักษาที่เหมาะสมให้กับคนไข้

ค่าปรึกษาแพทย์ เริ่มต้น 1,000.-

ส่วนมากหลังการรักษา 2-3 ครั้ง มักเห็นผลได้ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวด

"เพราะเวลาของคุณมีค่า

เราไม่อยากให้คุณเสียเวลารอ"
จึงใช้ระบบนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น นัดหมายได้ที่

REVIEW

รวมรีวิว "ความประทับใจ" ของลูกค้าที่ใช้บริการ PA Clinic

Tel. 065-651-9554 Line : @paclinic

© 2022 PA Clinic พีเอคลินิก รักษาปวด. All Rights Reserved.